Index Friese kunstenaars in de spotlights

We zetten Friese kunstenaars in de spotlights op de volgorde van verleden naar heden.

De mogelijkheid bestaat dat er nog werken van kunstenaars aan het “Buiten Museum – Workum” worden toegevoegd. Dan wordt uiteraard ook deze lijst met namen bijgewerkt.

 • Pieter Feddes van Harlingen

  In de spotlights : Pieter Feddes van Harlingen Pieter Feddes van Harlingen (Harlingen, 1586[1] - Leeuwarden, ca. 1623) was een Fries graveur, etser en kunstschilder uit de tijd van de Barok. Over zijn levensloop is weinig bekend. In 1612 verhuisde hij volgens Eekhoff naar Leeuwarden, waar hij vooral portretten, etsen, kaarten en met name veel gravures vervaardigde. Hij maakte onder andere gravures voor de werken van de Friese geschiedschrijvers Hamconius (Hamkes) en Winsemius. Enkele van zijn etsen signeerde hij met 'P. Harlingensis'. De meeste van zijn gravures tonen taferelen uit de Bijbelse geschiedenis en wereldgeschiedenis. Ook maakte hij veel portretten, waaronder die van Willem Lodewijk van Nassau, Hero van Inthiema en Johannes Bogerman. Van hem zijn 3 kaarten overgeleverd van Leeuwarden, Franeker en Friesland. Hij...
 • Wybrand de Geest

  In de spotlights : Wybrand de Geest Wybrand Simonsz. de Geest (Leeuwarden, 16 augustus1592 – aldaar, ca. 1661) was een Friese kunstschilder. Hij was gespecialiseerd in de vervaardiging van portretten. Wybrand de Geest genoot zijn opleiding aanvankelijk bij zijn vader Simon Juckesz., een glasschilder. Zijn moeder, Wyts Wybrantsdr. was conventuale of kloosterlinge geweest.[1] Hij ging later in de leer bij Abraham Bloemaert. Van 1614 tot 1618 verbleef hij te Koninkrijk Frankrijk en Italië. In 1616 ontmoette hij in Aix-en-Provence de Delftse schilder Leonard Bramer.[2] De Geest was tijdens zijn verblijf in Rome lid van de Nederlandse schilderskring de Bentvueghels. Van de leden van dit genootschap kreeg hij de bijnaam 'De Friesche Adelaar'. Terug in Leeuwarden, werkte hij onder andere in opdracht van het Friese stadhouderlijk hof. De Geest was in...
 • Margareta de Heer

  In de spotlights :  Margareta de Heer Margareta Arjensdochter, meestal Margareta de Heer, (Leeuwarden, circa 1600 – aldaar, ± 1658) was een 17de-eeuwse Friese schilderes van genrestukken en studies van insecten. Margaretha was een dochter van glasschilder Arjen Willems en Elisabeth Gerrits. Zij groeide op in een Leeuwarder kunstenaarsfamilie. Een van haar ooms was Gysbert Japicx, haar neefje Willem de Heer was muziekmeester en een andere neef was glasschrijver. Haar broer Gerrit zou later graveur en tekenaar worden. Het gezin verhuisde in 1611 binnen Leeuwarden van de Berlikumermarkt naar de hoek van de Herestraat en de Oude Oosterstraat. Op 21 september 1628 huwde zij de schilder Andries Pietersz....
 • L.J. Woutersin

  In de spotlights :  L.J. Woutersin Van deze portretschilder is niet heel veel bekend. Zijn handtekening komt wel voor op twee portretten. Werkzaam in Leeuwarden rond 1630. Mogelijk heeft hij ook een tijd in Amsterdam gewerkt. Portret van Sophia de Vervou (ca. 1613-71) Bronvermelding:  rkd.nl; rijksmuseum
 • Jacob Sibrandi Mancadan

  In de spotlights :  Jacob Sibrandi Mancadan Jacobus Sibrandi Mancadan (Minnertsga, 1602 - Tjerkgaast, 4 oktober 1680) was een Nederlandse schilder van Italiaans aandoende landschappen, veenbaas en burgemeester.[1] Leven en werk Mancadan werd in het Friese Minnertsga geboren. Zijn vader was daar glazenmaker, dorpsrechter, notaris en schoolmeester. In 1634 trouwde hij in Stiens met 24-jarige Elske Mathys Siderius.[2] Daar was haar halfbroer predikant. Mancadan woonde in 1635 en het jaar daarop in Oosterwierum, maar vestigde zich in Franeker. Hij was daar burgemeester (1637-1640) en noemde zich voor het eerst schilder. In 1644 woonde hij in Leeuwarden. In 1647 betrok een pand in de Doelestraat, het tegenwoordige Coulonhuis. Hij kocht grond bij Bergum, Veenwouden en verhuisde naar 't Voorwerk [3] onder Siegerswoude. Mancadan nam deel aan de turfwinning ten...
 • Jacob Adriaensz. Backer

  In de spotlights :  Jacob Adriaensz. Backer Jacob Adriaensz. Backer (Harlingen, 1608 - Amsterdam, 17 augustus 1651) was een Nederlands schilder. Hij was bijzonder bedreven in het uitdrukken van plooien en kostbare stoffen en in het weergeven van handen en voeten. Zijn tekeningen, mannelijk en vrouwelijk naakt, zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Backer schilderde nooit een landschap, hetzij als achtergrond op zijn pastorale werken. Biografie Jacob Adriaensz. Backer was de zoon van de bakker Adriaen Tjerks. Na de dood van zijn moeder verhuisde de doopsgezinde familie naar Amsterdam, waar zijn vader hertrouwde met een weduwe. Backer groeide op in de buurt van de Haringpakkerstoren. Samen met Govert Flinck werd hij leerling van de Leeuwarder schilder Lambert Jacobsz, een doopsgezinde leraar en gespecialiseerd in...
 • Maerten Boelema de Stomme

  In de spotlights :  Maerten Boelema de Stomme Maerten Boelema de Stomme (gedoopt Leeuwarden, 17 februari 1611 - Haarlem, 1644) was een Nederlands kunstschilder uit de periode van de Gouden Eeuw. Hij vervaardigde stillevens. Zijn bijnaam 'de stomme' verwijst naar het feit dat hij doofstom was, wat hem er niet van weerhield zijn werken te signeren als 'M.B. de Stomme'. Maerten Boelema was een leerling van Willem Claesz. Heda, een meester in het genre, bij wie hij sinds 1642 in Haarlem in de leer was. Hij overleed op jeugdige leeftijd en in een periode van twee jaar (1642 - 1644) vervaardigde hij ongeveer twintig stillevens, onder andere met vruchten en met 'banketjes' en 'ontbijtgens'. Gezien...
 • Jan Janszoon de Stomme

  In de spotlights :  Jan Janszoon de Stomme Jan Jansz. de Stomme (Franeker, 1615 - Groningen, ca. 1657) was een Nederlandse kunstschilder. Jan Jansz. was doofstom. Het is niet precies duidelijk door wie hij werd opgeleid, maar hij moet bekend zijn geweest met het werk van Wybrand de Geest, een portretschilder in Leeuwarden, en Harmen Wieringa (actief tussen 1632 en 1650). Jan Jansz. de Stomme vertrok na zijn opleiding naar Groningen, waar hij in 1643 aanwijsbaar was. Hij kreeg veel opdrachten om portretten te schilderen van de Groningse elite en specialiseerde zich in het maken van kinderportretten. Bronvermelding: wikipedia ; "Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk-delen 3.0; Rijksmuseum; Friesmuseum; rkd.nl
 • Abraham van den Tempel

  In de spotlights :  Abraham van den Tempel Abraham Lambertsz. van den Tempel (Leeuwarden, ca. 1622 - Amsterdam, 8 oktober 1672) was een succesvolle Nederlandse kunstschilder van portretten, allegorieën en Bijbelse voorstellingen. Biografie Abraham was de zoon van Lambert Jacobsz, een schilder die zich vanuit Amsterdam in Leeuwarden had gevestigd als ondernemer en kunsthandelaar en voorganger bij de doopsgezinden. Na de dood van zijn vader in 1636 vertrok Abraham naar Amsterdam. Samen met zijn broer vestigde hij zich als lakenhandelaar. Hij kreeg zijn opleiding samen met Jan van Noordt en Jan de Baen bij Jacob Backer. Na vier jaar vertrok hij naar Leiden. Daar was hij woonachtig in een pand met een tempel in de gevel en trouwde...
 • Wigerus Vitringa

  In de spotlights :  Wigerus Vitringa Dr. Wigerus Vitringa (Leeuwarden, 8 oktober 1657 - Wirdum, 18 januari 1725) was een Nederlandse kunstschilder van haven- en zeegezichten. Vitringa studeerde rechten aan de Universiteit van Franeker en promoveerde op 4 juli 1678. Na zijn studie vestigde hij zich in Leeuwarden als advocaat aan het Hof van Friesland. Naast zijn werk als advocaat schilderde hij eerst portretten en later zeestukken. Vitringa verhuisde naar Alkmaar, waar hij zich geheel aan de schilderkunst wijdde. Vitringa was van 1696 tot 1706 lid van het Sint-Lucasgilde aldaar. Hierna keerde Vitringa terug naar Leeuwarden. Vanwege een ernstige oogkwaal kon hij niet meer schilderen. Hij leidde nog wel leerlingen op. Tot zijn leerlingen behoorde Tako Jelgersma die meerdere portretten van Vitringa maakte. Bronvermelding: wikipedia ; "Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk-delen ...
 • Jacob Folkema

  In de spotlights :  Jacob Folkema Jacob Folkema (Dokkum, 18 augustus 1692 - Amsterdam, 3 februari 1767) was een Noord-Nederlands graveur. Biografie Jacob Folkema werd geboren in Dokkum als zoon van Johannes Jacobsz. Folkema (ook: Folckama, †1735), goud- en zilversmid en graveur, en Brechtje Jacobs Faber (†Amsterdam, 1728). Hij had twee zussen, Fopje (1690-1752) en Anna (1695-1768). Zijn vader, afkomstig uit Makkum, en zijn moeder, afkomstig uit Enkhuizen, waren in Dokkum op 23 maart 1684 getrouwd.[1] Rond 1708 verhuisde het gezin Folkema naar Amsterdam, waar het ging wonen aan de Westermarkt. Jacob Folkema werd door zijn vader opgeleid en werkte veel met zijn zussen samen. Hij was tevens leerling van Bernardus Picart en leraar van Pieter Tanjé. Bronvermelding: wikipedia ; "Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk-delen  3.0;...
 • Simon Ydes Keizer

  In de spotlights :  Simon Ydes Keizer Over Simon Ydes Keizer zelf is niet veel bekend. Maar er is en uitgebreide beschrijving van zijn tegeltableau. Het linieschip Prins Friso had 50 stukken. Lengte 144 voet, breedte 42 voet. Het schip is gebouwd in 1728/1730 op de werf van de Admiraliteit te Harlingen. Met toestemming van de Admiraliteit van Amsterdam gaf in het voorjaar van 1728 de Engelse scheepstimmerman Thomas Davis te Harlingen advies, hoe met de bouw van het schip moest worden begonnen. Het was namelijk het eerste schip dat na vele jaren weer in Harlingen zou worden gebouwd. Men besloot het advies...
 • Alger Mensma

  In de spotlights :  Alger Mensma Van de zilversmid Alger Mensma is verder niet veel bekend. Maar dit kunstwerk is uitgebreid beschreven en wordt op dit moment ook getoond in het rijksmuseum, zaal 1.1 De ronde, vaasvormige fontein heeft een kraan, twee oren met scharnierende hengsels en een los deksel. De voet rust met een hol profiel op de lage, rechtwandige basis. Hij is opgebouwd uit een bolle band en een ingesnoerd gedeelte, bekroond door een bolle en een ingesnoerde ring, waarop het lichaam rust. Op de voet zijn drie waaiermotieven opgelegd, die over de basis krullen, waar zij zijn versierd met...
 • Dirk Piebes Sjollema

  In de spotlights :  Dirk Piebes Sjollema Dirk Piebes Sjollema (Nijehaske, 6 juli 1760 - aldaar, 23 december 1840) was autodidactisch schilder. Sjollema schilderde voornamelijk schepen en stadsgezichten. Hij woonde op de Harriewal nummer 2. Werk van zijn hand is in het Fries Museum, het Friese Scheepvaart Museum in Sneek, het Museum Willem van Haren in Heerenveen en het stadhuis van Skarsterlân op Joure. Op de tentoonstelling "Honderd jaar Friese schilderkunst", die werd gehouden in 1947, werd van hem "Watervloed van februari 1825", "De uitvinding van een haven door twee Friese Fergusons", een Friese baard in stilte de Zuiderzee en andere schepen, 'Stille schepen...
 • Nicolaas Baur

  In de spotlights :  Nicolaas Baur Nicolaas Baur (Harlingen, 12 september 1767 - aldaar, 28 maart 1820) was een Nederlands (Fries) kunstschilder, vooral bekend om zijn marinewerken. Leven en werk Baur was een zoon van de Harlingse kunsthandelaar en portretschilder Henricus Antonius Baur (1736-1817). Hij leerde het vak van zijn vader, maar koos uiteindelijk niet voor de portretteerkunst. Aanvankelijk werkte hij als behangschilder en bracht hij decoraties aan in onder meer het Stadhuis van Harlingen. Toen de vraag naar decoratief behang verminderde, ontwikkelde hij zich tot schilder van wintergezichten, landschappen bij maanlicht en vooral weidse zeegezichten met schepen, in de realistische stijl van zeventiende-eeuwse Hollandse zeeschilders als Ludolf Bakhuizen. Met name als marineschilder had...
 • Willem Bartel van der Kooi

  In de spotlights :  Willem Bartel van der Kooi Willem Bartel van der Kooi (13 mei 1768, Augustinusga – 14 juli 1836, Leeuwarden) was een Nederlandse kunstschilder. Van der Kooi was een leerling van onder anderen Johannes Verrier en Wessel Ruwersma. Hij werd in 1798 lector tekenkunst aan de Universiteit van Franeker, wat hij bleef tot de universiteit in 1808 gesloten werd. Van der Kooi schilderde een groot aantal portretten. Willem Bartel van der Kooi werd geboren in het Friese Augustinusga, in een gezin van enige welstand en aanzien. Vanaf zijn twaalfde ging hij in de leer bij plaatselijke ververs en behangselschilders. Hij ontwikkelde zijn schildertalent grotendeels zelf. Hij specialiseerde zich in het portretschilderen, maar maakte ook genrestukken. De invloed van het Franse...
 • Eelke Jelles Eelkema

  In de spotlights :  Eelke Jelles Eelkema Eelke Jelles Eelkema (ook Eelkama) (Leeuwarden, 8 juli 1788 - aldaar, 27 november 1839), was een Nederlandse kunstschilder. Hij schilderde landschappen, stillevens met bloemen en fruit. Leven en werk Vanwege zijn doofheid, veroorzaakt door een ziekte op zevenjarige leeftijd, werd hij van zijn elfde tot zijn negentiende jaar opgeleid aan het Doofstommeninstituut in Groningen, waar hij tekenles kreeg van G. de San[1] en schilderles van J.N. Schoonbeek[2]. In 1804 won hij de eerste prijs aan de Academie Minerva en zijn werk werd hogelijk geprezen. In 1816 bezocht hij Parijs met een Koninlijke Subsidie; in 1818 maakte hij een voetreis naar Frankrijk en Zwitserland tot Turijn. Later schilderde hij...
 • Otto de Boer

  In de spotlights :  Otto de Boer Otto de Boer (Woudsend 1797-Leeuwarden 1856). Schilder van portretten, altaarstukken. Leerling van Willem Bartel van der Kooi. Maakte reis naar Italië (1823-26). Bronvermelding: Historisch Centrum Leeuwarden
 • Wiebe Annes Visser

  In de spotlights :  Wiebe Annes Visser Wiebe Annes Visser  (Geboren 2-11-1811 in Heeg, † 18-10-1886 te Hindeloopen.)Gehuwd op 26 maart 1837 met Baukjen Geerts Geerts (1812-1863). Wiebe Annes Visser was koopman, zeepzieder, later olieslager., literatuur: - S.J. van der Molen 'Wybe Annes Visser (Heeg 1811 - Hindeloopen 1886) overzicht van zijn werk' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1979, pp. 29-40. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1990, pp. 16-17 Bronvermelding: fries scheepvaart museum
 • Christoffel Bisschop

  In de spotlights :  Christoffel Bisschop Christoffel Bisschop (Leeuwarden, 22 april 1828 - Scheveningen, 5 oktober 1904) was een Nederlandse kunstschilder, tekenaar en lithograaf. Leven en werk Portret van Bisschop in 1902 getekend door Hendrik Haverman Bisschop werd in 1828 in Leeuwarden geboren als zoon van de koopman Richard Bisschop en Sara Soeting. Bisschop had meerdere leermeesters, die hem lesgaven in schilderen, teken en lithograferen. In Leeuwarden kreeg hij les van de schilder en tekenaar Hendik Schaaff, in Amsterdam van de schilder Jacobus Schoemaker Doyer en in Delft van de schilder en lithograaf Willem Hendrik Schmidt. Hij studeerde van 1848 tot 1852 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag, waar hij les kreeg van de schilder, tekenaar...
 • Lourens Alma Tadema

  In de spotlights :  Lourens Alma Tadema Lourens Alma Tadema (Dronrijp, 8 januari 1836 – Wiesbaden, 25 juni 1912) Zelfportret van Lourens Alma Tadema (1896) Lourens Alma Tadema ook bekend als Laurens Alma Tadema en Lawrence Alma-Tadema (sinds 24 mei 1899 Sir Lawrence Alma-Tadema), was een Nederlands-Brits kunstschilder, die werkte volgens de academische traditie. Hij was een van de meest gerenommeerde schilders van het laat-19e-eeuwse Groot-Brittannië. Hij werd geboren in het Friese Dronrijp en ging naar school in Leeuwarden. Na zijn opleiding tot schilder aan de Koninklijke Academie van Antwerpen werkte Tadema eerst een kleine tien jaar in België, alvorens hij zich in 1870 in Londen vestigde, waar hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. Als schilder viel hij op door een klassieke onderwerpkeuze, gladde...
 • Pier Jacobs Pander

  In de spotlights :  Pier Jacobs Pander Pier Jacobs Pander (Drachten, 20 juni 1864 - Rome, 6 september 1919) was een Nederlands beeldhouwer en ontwerper van medailles. Loopbaan Pier Pandertempel Noorderplantage Pander was de zoon van een arme binnenschipper. Toen hij nog een jongen was werd zijn kunstig houtsnijwerk opgemerkt. Door enkele welgestelde personen, onder andere de journalist Johannes de Koo en de doopsgezinde dominee van Drachten, werd hij in staat gesteld een kunstopleiding te volgen aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam, en daarna aan de Académie des Beaux-Arts in Parijs. In 1885 won hij de Prix de Rome voor beeldhouwen, maar in dezelfde tijd maakte een ernstige ziekte hem invalide. Pander verhuisde in 1893 naar Rome, waar hij een atelier opzette. Hij reisde regelmatig naar Nederland...
 • Tjipke Visser

  In de spotlights :  Tjipke Visser Tjipke Visser (Workum, 12 december 1876 - Bergen, 22 januari 1955) was een Nederlandse beeldhouwer.[1] Leven en werk Visser, zoon van de houthandelaar Tjebbe Visser en Wiepkje Hiemstra, volgde eerst de opleidingen aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers en aan de Rijksnormaalschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam en vervolgens de opleiding aan de Rijksakademie van beeldende kunsten eveneens te Amsterdam. Hij was een leerling van Jan Derk Huibers en Ludwig Jünger. Na tien jaar in Amsterdam te hebben gewerkt vestigde hij zich in 1907 in het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen.[1] Hij was daarmee één van de eerste kunstenaars, die Bergen ontdekte als inspirerende plek om te werken. Steeds meer kunstenaars zouden zijn voorbeeld volgen. Zij vormden de zogenaamde Bergense School. Tjipke Visser ontwierp...
 • Thijs Rinsema

  In de spotlights :  Thijs Rinsema Thijs Rinsema (Drachten, 18 juni 1877 - aldaar, 1 maart 1947) was een Nederlands kunstenaar die zowel schilderijen als andere kunstwerken maakte. Biografie Thijs Rinsema hield zich, net als zijn jongere broer Evert, met schoenmaken bezig, wat hij tot een jaar voor zijn dood volhield. Door zijn broer kwam Thijs Rinsema in aanraking met Theo van Doesburg en zijn werken, waardoor Thijs Rinsema steeds meer in de richting van De Stijl en Dada begon te schilderen. Mede via Theo van Doesburg ontmoette hij andere kunstenaars als Charley Toorop en Kurt Schwitters. Hij kreeg enkele prijzen voor zijn werken. Thijs Rinsema hield zich als eerste kunstenaar bezig met het schilderen van voetballers. Doordat in 1910 voetbalvereniging VV Drachten opende en...
 • Ids Wiersma

  In de spotlights :  Ids Wiersma Ids Wiersma (Brantgum, 21 juni 1878 - Dokkum, 24 augustus 1965) was een Nederlandse schilder en tekenaar. Leven en werk Wiersma was een zoon van de arbeider Doeke Goslings Wiersma en Eeke Idzes Koopmans. Op jeugdige leeftijd bleek Wiersma aanleg voor tekenen te hebben. Echter een opleiding in die richting zat er aanvankelijk niet voor hem in. Hij werd huisschilder. Toch bleven zijn kunstzinnige verrichtingen de aandacht trekken. Zijn werk werd onder de aandacht gebracht van schilders als Israëls en Mesdag. In 1898 kon hij alsnog worden ingeschreven als student bij de tekenacademie van Den Haag. Hij was een leerling van Jan Boon en van Frits Jansen. Hij verkreeg in 1905 opdrachten om tekeningen te vervaardigen...
 • Jan Planting

  In de spotlights :  Jan Planting Jan Planting (Drachten, 27-5-1893 - † 29-11-1955) was huisschilder  en kunstschilder. Jan Planting bracht zijn hele leven door in Drachten. Hij is een poos in de leer geweest bij de drukkerij "De Vrije Fries" in Drachten, maar werd al snel huisschilder. Naast dat werk volgde hij tekenlessen. In 1914 moet hij in dienst, precies in de tijd van mobilisatie als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Hij komt terecht in Noord-Brabant bij de grensbewaking. Hij maakt portretten van zijn dienstmaten en op een tentoonstelling in Tilburg wint hij daarmee een bronzen medaille. Hij keert terug naar Drachten en gaat weer als huisschilder aan...
 • Jan van der Zee

  In de spotlights :  Jan van der Zee Jan van der Zee (Leeuwarden, 16 februari 1898 - Groningen, 15 december 1988) was een Nederlandse kunstenaar. Leven en werk Van der Zee volgde een opleiding aan Academie Minerva (1919-1922) in Groningen, waar hij les kreeg van onder andere F.H. Bach en Willem Valk. Van der Zee schilderde (gouache, olieverf) en aquarelleerde landschappen, portretten, stillevens en stadsgezichten. Hij maakte daarnaast grafische kunst in de vorm van lino- en houtsnedes. Van der Zee behoorde tot de vroege Nederlandse constructivisten. Hoewel hij binnen het figuratieve werk zijn onderwerpen abstraheerde, werden ze nooit echt abstract. In 1922 richtte hij met Wobbe Alkema en Johann Faber het reclamebureau Atelier Voor Artistieke Reclame (AVAR) op, ze huurden atelierruimte aan de Noorderstationsstraat in Groningen. Van der Zee was lid van De...
 • Pier Feddema

  In de spotlights :  Pier Feddema Pier Feddema (geboren in Anjum, 2 juni 1912 - † 1983 te Balk) Pier Feddema werd geboren als boerenzoon in Anjum. Op de lagere school in Anjum blonk hij al uit in tekenen. Hij ging naar de Kweekschool in Dokkum en haalde op 19-jarige leeftijd de akte van bekwaamheid als onderwijzer. Hij kon meteen aan de slag als onderwijzer aan de chr. Rehobothschool in Hemrik. In de kost bij bakker Dijkstra in Wijnjewoude leerde hij Tite kennen met wie hij in 1938 trouwde. Na de oorlog verhuisden de Feddema’s naar Groningen waar Pier leraar tekenen aan de “Kleuterkweek” werd....
 • Klaas Koopmans

  In de spotlights :  Klaas Koopmans Klaas Koopmans (Garyp, 7 augustus 1920 - Burgum, 20 januari 2006) was een Nederlandse schilder. Hij was een van de belangrijkste expressionisten uit de provincie Friesland. Na de lagere school werd hij huisschilder bij zijn vader. In 1942 volgde hij tekenlessen bij Klaas Kloek uit Twijzel en Herman Dijkstra (1904-1976) uit Groningen. Na de oorlog trouwde hij met Hinke Maria Bosma. Hij schilderde voornamelijk landschappen en mensen om hem heen. Hij stond ook bekend om zijn tekeningen die hij maakte van patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen van Franeker en Veenhuizen waar hij zelf was opgenomen. Klaas Koopmans was na de...
 • Jopie Huisman

  In de spotlights :  Jopie Huisman Jotje (Jopie) Huisman (Workum, 18 oktober 1922 - aldaar, 29 september 2000) was een autodidacte Nederlandse kunstschilder en tekenaar. Leven Huisman werd geboren als jongste van een gezin met zeven kinderen. Vanaf zijn jeugd tekende Huisman wat hij om zich heen zag en wat hem raakte. Op de ambachtsschool in Sneekhaalde hij het diploma voor huisschilder en in 1939 wordt hij plateelschilder bij pottenbakkerij Aurora in Workum. In 1942 wordt hij bij een razzia opgepakt en tewerkgesteld in een werkkamp bij Kassel, maar in 1943 ontsnapt hij en duikt tot het einde van de oorlog onder in Workum. Tot 1949 leidt hij een wat ongeregeld bestaan. Dan moet hij wegens tbc een half jaar in bed blijven. In 1949 of 1950 trouwt hij met...
 • Willem van Althuis

  In de spotlights :  Willem van Althuis Willem van Althuis (Dronrijp, 3 maart 1926 - Heerenveen, 9 oktober 2005) was een Nederlands kunstschilder. Willem van Althuis groeide op op het Friese platteland en werd beroepshalve stratenmaker. Hij tekende in zijn vrije tijd voornamelijk motieven uit zijn directe omgeving. Dat evolueerde via het bestuderen van de werkwijzen van Vincent van Gogh, Paul Klee en Wassily Kandinsky tot kwaliteitsvolle, vrijgevochten schilderkunst. Hij nam vaak een bouwwerk uit de regio Heerenveen/Dronrijp als uitgangspunt: kerk, hotel, brug, pakhuis, station enz. Hij behandelde dan het thema een tweede, derde of vierde maal en reduceerde de voorstelling tot enkele vlakken met subtiele kleuren. Hij noemde deze zelf "vertalingen". Het onooglijke gebouwtje van de visafslag van Laaxum herschilderde hij...
 • Gerrit Offringa

  In de spotlights :  Gerrit Offringa Gerrit Offringa (Geboren inDrachten, 12-12-1943) is beeldend kunstenaar.Hij volgde zijn opleiding (1962-1966) aan de Academie voor Beeldende Kunst ‘Minerva’ te Groningen. Zijn werk omvat schilderijen, tekeningen, driedimensionaal werk, fotografie, grafiek en miniaturen. Gerrit Offringa woont en werkt in Nes, achter de dijk bij de Waddenzee. Hier hebben de elementen vrij spel en maakt hij zijn beelden. Beelden die zich niet zo gemakkelijk laten indelen in stijl of type, maar wel heel verrassend en direct zijn. Met simpele middelen geeft Offringa het menselijk lichaam weer. Leidend motief in zijn werk is de spagaat tussen geest en materie. Een permanente balans tussen figuratief en abstract, tussen...
 • Jelle Schotanus

  In de spotlights :  Jelle Schotanus Jelle Schotanus (Geboren in Luinjeberd, 14-12-1956) https://www.youtube.com/embed/JI41PhUX69o?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparent Bronvermelding: website jelle schotanus; gptv
 • Jan Snijder

  In de spotlights :  Jan Snijder Jan Snijder ((Surhuisterveen(Fries: Surhústerfean), 1960)) is een Nederlands kunstschilder. Een jaar na de openingstentoonstelling in Museum Belvédère van de pas overleden schilder Willem van Althuis uit Heerenveen opent de schrijver Bernlef de tentoonstelling van Jan Snijder (1960) uit Drachten. Regelmatig exposeerde Jan Snijder zijn schilderijen in het Tripgemaal te Gersloot en nu maakt hij deel uit van de collectie van Museum Belvédère, samen met werk van andere Friese landschapsschilders als Willem van Althuis, Gerrit Benner, Jan Mankes, Christiaan Kuitwaard en Robert Zandvliet. Verbazing is eigenlijk het woord dat bij de landschappen van Jan Snijder past. Verbazing die voor hem al begint...
 • Christiaan Kuitwaard

  In de spotlights :  Christiaan Kuitwaard Christiaan Kuitwaard is geboren in Sneek(1965) Wonen en werken doet hij nu in Oldeberkoop. Christiaan Kuitwaard is in zijn jonge jaren vier jaar lang beroepsmilitair de bij  Koninklijke Marine geweest. Maar uiteindelijk lag daar niet zijn passie. Hij wilde naar de kunstacademie. In de jaren 1985 en 1986 volgde hij lessen aan de Academie Minerva te Groningen. Hij heeft zijn studie daarna voort aan de Hogeschool van de Kunsten in Kampen. Hier is hij in 1991 afgestudeerd. Christiaan Kuitwaard vertelt in tekeningen en schilderijen over zijn liefde voor de gewone dingen om ons heen. Kopje, stoel, overstag, schaduw, zee. En vooral de stilte die krijst. https://youtu.be/SqGiCLLoSaA Christiaan...

Bronvermelding

Onderstaand de geraadpleegde bronnen voor de bronvermelding voor de Friese kunstenaars in de spotlights.

 • wikipedia ; “Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk-delen 3.0
 • Rijksmuseum
 • Friesmuseum
 • Museum Dr8888
 • rkd.nl
 • websites van kunstenaars.

Als de Friese schilderskunst Uw belangstelling heeft dan kunnen we u het boek De Friese schilderskunst in de Gouden Eeuw van harte aanbevelen.

www.waanders.nl

Bronvermelding voor Fiese kunstenaars in de spotlights

In dit rijk geïllustreerde boek wordt een geheel nieuw beeld geschetst van de schilderkunst in Friesland in de Gouden Eeuw. Het bevat bovendien een lexicon met de biografieën van ongeveer 150 schilders die tussen 1590 en 1700 in Friesland werkzaam waren. Het boek is al met al een absolute must voort iedereen die houdt van schilderkunst of Friesland.