Friese kunstenaars verleden en heden samenbrengen

Een paar jaar geleden is het idee ontstaan om alle galeries, ateliers en musea via een route met elkaar te verbinden. Veel ideeën zijn de revue gepasseerd. Als gevolg hiervan is uiteindelijk is het project kunstpanelen over Friese kunstenaars in uitvoering gegaan. Op dit moment hebben we 35 kunstpanelen van Friese kunstenaars. De namen en beschrijving via deze link.

Officieren
Het lijkt wel een Rembrandt maar is van de Friese kunstenaar Jacob Adriaensz. Backer. Deel van een veel groter doek (ingezoomd) RijksMuseum, Amsterdam

Als je begint aan een zoektocht over Friese kunstenaars gaat er een mooie wereld open. En vandaag de dag is er gelukkig veel digitaal te vinden. Niet alleen de Friese musea liggen helemaal vol met schatten van Friese kunstenaars, die u als bezoeker nooit te zien krijgt. Bovendien hebben heel veel Nederlandse Musea “Friese kunstwerken” in het depot liggen. Slechts een fractie wordt zo af en toe in de zalen tentoongesteld. In het kader van CH2018 een mooi moment om de nodige kunstwerken van Friese kunstenaars in de spotlights te zetten.

Culturele Hoofdstad 2018

Friese kunstenaars

Namen uit een ver verleden tot heden

Eelke Jelles Eelkema; Christoffel Bisschop; Maerten Boelema; Jacob Adriaensz. Backer; Wybrand de Geest; Simon Ydes Keizer; Wigerus Vitringa; Dirk Piebes Sjollema; Ids Wiersma; Lourens Alma Tadema; Willem van Althuis; Pier Pander; Abraham van den Tempel; Christiaan KuitwaardJan Snijder; Alger Mensma; Jopie Huisman; Jacob Sibrandi Mancadan; Margareta de Heer; Gerrit OffringaJelle Schotanus; Tjipke Visser, Pier Feddema; Thijs Rinsema.

M.C. Escher ontbreekt in bovenstaand rijtje van namen. Maurits Cornelis Escher is één van de meest bekende kunstenaars van Nederland. En wat niet veel mensen weten is dat het geboortehuis het Princessehof in Leeuwarden is. Het Fries Museum brengt in 2018 een grootschalige tentoonstelling van zijn werk. Daardoor geen kunstpaneel van M.C. Escher in Workum.

En genoemde kunstenaars is nog maar een greep uit het totaal. Van verleden rond 1600, tot kunstenaars uit het heden.

We hebben alle kunstenaars op een rij gezet met informatie:

In de spotlights van verleden naar heden

Medewerking van musea

Verborgen schatten weer te voorschijn

Als gevolg van alle medewerking van musea en kunstenaars zijn wij in 2016 gestart met 25 panelen in een mix van recente- en oudere werken van Friese kunstenaars. Begin 2018 zijn er nu ongeveer 60 panelen aangebracht verdeeld over z’n 40 kunstenaars.  Het is soms een heel speurwerk naar erven om toestemming/rechten van de kunstwerken te krijgen.

Met deze nieuwe kunstroute hopen wij op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Workum als kunst & cultuurstad. En op deze wijze willen wij de Friese kunst, zowel uit het verleden als hedendaagse kunstenaars, onder de aandacht brengen.

"Buitenmuseum Workum"

met als thema

Friese Kunst

Dit project is mede mogelijk gemaakt door gemeente Súdwest-Fryslân – Cultuurfonds, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Stichting Stadsburgerweeshuis Workum, Iepen Mienskipsfûns Fryslân en het Prins Bernhard Cultuurfonds-Par Terra Fonds.

Het drukwerk wordt verzorgd door Photogifts – Bolsward en de bevestiging door Multi-Las – Dronten.

Lees ook de andere publicaties over dit project.