Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd niet correct is of verouderd. Wij stellen uw reactie dan bijzonder op prijs.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Stichting Beeldenstad Workum heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites. En is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

E-mail

Stichting Beeldenstad Workum garandeert niet dat aan haar verstuurde e-mails worden ontvangen of verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst niet kan worden gegarandeerd.

Intellectueel eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na toestemming van Stichting Beeldenstad Workum of na duidelijke bronvermelding.