Persbericht

Friese kunstenaars verleden tot heden in Workum

Officiële opening van bijzondere kunstpanelen op  vrijdag 9 september om 16:30 uur in Galerie de Vereeniging, Sùd 13 Workum.

De opening zal gebeuren door Notaris Mr. Th. J. Houtsma namens Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en mevrouw J. Visser namens het Cultuurfonds van de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Om alle musea,  galeries en ateliers met elkaar te verbinden zijn wij bezig een “permanente kunstroute” door Workum heen te realiseren met als thema Friese kunst.

Uitgangspunt: Kunstenaars die geboren zijn in Friesland en geëxposeerd hebben en/of in collectie van musea zijn opgenomen.

Door de stad heen zijn en worden de gekozen werken aangebracht op kunststofpanelen van 60×40 cm.

Dit heeft natuurlijk ook als doel het vergroten van de aantrekkelijkheid van Workum als kunst & cultuurstad en zijn gericht op CH2018 (culturele hoofdstad).

Door alle medewerking van musea en kunstenaars kunnen wij starten met 25 panelen in een mix van recente- en oudere werken van Friese kunstenaars. We hopen in de komende jaren dit traject uit te breiden.

 

Onderstaand een greep uit de kunstenaars waar we werk van hebben of toestemming om werk te gebruiken.

Eelke Jelles Eelkema; Christoffel Bisschop; Maerten Boelema; Jacob Adriaensz. Backer; Wybrand de Geest; Simon Ydes Keizer; Wigerus Vitringa; Dirk Piebes Sjollema; Ids Wiersma; Lourens Alma Tadema; Willem van Althuis; Pier Pander; Abraham van den Tempel; Christiaan Kuitwaard; Jan Snijder; Alger Mensma; Jopie Huisman; Jacob Sibrandi Mancadan; Margareta de Heer; Klaas Koopmans; Pier Feddema; Gerrit Offringa.

 

Werken binnen via:

·         Rijksmuseum, Amsterdam

·         MuseumDr8888, Drachten

·         Mauritshuis, Den Haag

·         Musée des beaux-arts de Reims

·         Hermitage, Petersburg Rusland

·         Jopie Huisman Museum

·         Fries museum, Leeuwarden

·         Erven van kunstenaars

·         Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

·         Werk rechtstreeks via kunstenaars

Tijdens de Open Monumentendagen kunt u deze panelen door het centrum van Workum al bewonderen.

Deel