Organisatie Stichting Beeldenstad Workum

OrganisatieOrganisatie

Het initiatief voor Beeldenstad Workum wordt op dit moment gedragen door de Stichting Beeldenstad Workum.
De stichting is opgericht in januari 2008. Het doel van de stichting is: de positie van de kunst te versterken binnen het culturele aanbod in de Zuidwesthoek van Friesland en in het bijzonder de stad Workum.
Vanaf november 2012 is de samenwerking met Kunst IN WORKUM verder verstevigd.
Met de samenwerking tussen deze twee organisaties wordt beoogd het profiel van de stad Workum als De Kunst & Cultuurstad van Fryslân verder te versterken door het organiseren van (nieuwe) gezamenlijke activiteiten.

Het organisatie bestuur wordt gevormd door: