Kunstroute mei 2020 door Coronavirus ook vervallen

Ook de kunstroute, gepland in mei 2020, is in Workum “stilletjes” aan ons voorbij gegaan. Het coronavirus heeft, zoals bij heel veel activiteiten, de planning  volledig doen veranderen. Ook voor de kunstinstellingen in Workum dus geen druk weekend. Musea gesloten. Sommige galerieën en ateliers “voorzichtig” geopend met beperking voor het aantal bezoekers of eventueel op afspraak.
De opnamen van Fryslân fan Boppen was voor Henk de Boer aanleiding een kunstwerk te maken en heeft  dit op de Merk tentoongesteld.
Zolang het weer meewerkt, blijft het nog staan. En vanuit de lucht met de drone opnamen mooi te zien.

meer dan welkom

CORONA
Asto it krijst
en it giert mij foarbij
hie ik dan noch de tiid
om dat tsjin dij te sizzen
wat ik altyd nochris sizze woe?

As ik it hie
en do wiest derfan frij
hiesto dan wol de moed
om dat wat nea sein is
noch tsjin mij te sizzen?
Of..

As we beide hjir
trochhinne komme
bliuwt it dan stil
omdat der wer tiid genôch is
om te swijen.

Kunst, kunstenaars en kunstinstellingen Workum

Deelnemers kunstroute mei 2020

  1      Atelier de halve Zwaan  – Dwarsnoard 75
  2     Piets Althuis  – Noard 18  
  3     Jopie Huisman Museum  – Noard 6 
  4     Museum Warkums Erfskip  – Merk 4 
  5     HNK/R Art – Begine 31

  6      Kunst van Petra  – Merk 17
  7      Atelier Siete Koch – Merk 13 (achter pandje 13)
  8      Christien van Aken – Súd 46
  9      Matteke de Vries  – Súd 143
 10      Frans Berkhout  – Vicariswei 28

beeldenstadworkum


Maar we hopen op een herkansing in september. Dan staat het kunstweekend gepland met de kunstmarkt ARTWORKum in combinatie met Open Monumentendagen.

We hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 12 september en/of op zondag 13 september.