Friese Kunstenaars

Friese Kunstenaars verleden tot heden in Workum

Verleden tot heden door Friese kunstenaars

Niet alleen de Friese musea liggen helemaal vol met schatten van Friese kunstenaars, die u als bezoeker nooit te zien krijgt. Maar heel veel Nederlandse Musea hebben “Friese kunstwerken” in het depot liggen waarvan slechts een fractie zo af en toe in de zalen wordt tentoongesteld.

Als Stichting Beeldenstad Workum gaan we enkele schatten via een permanente kunstroute in de schijnwerpers zetten. Op deze wijze gaan we alle musea, galeries en ateliers met elkaar verbinden. Een “permanente kunstroute” door Workum heen met als thema Friese kunst.
Uitgangspunt: Kunstenaars die geboren zijn in Friesland en geëxposeerd hebben en/of in collectie van musea zijn opgenomen.

Door de stad heen zijn de gekozen werken aangebracht op kunststofpanelen. We werken aan een uitbreiding van het aantal panelen.

In het nieuwe televisieprogramma op Omrop Fryslan zijn, vanaf 5 september ‘Stille schatten’  te zien. In dit programma gaat Miranda Werkman bij diverse Friese musea langs om in de depots rond te kijken. Daar duikt ze in het Friese erfgoed en de Friese cultuur om de stille schatten van Fryslân bloot te leggen.

Culturele Hoofdstad 2018

Met deze nieuwe kunstroute hopen wij op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Workum als kunst & cultuurstad. En op deze wijze willen wij de Friese kunst, zowel uit het verleden als hedendaagse kunstenaars, onder de aandacht brengen.

Deze activiteiten zijn natuurlijk ook gericht op CH2018 (Culturele Hoofdstad).

Door alle medewerking van musea en kunstenaars kunnen wij starten met 25 panelen in een mix van recente- en oudere werken van Friese kunstenaars. We hopen in de komende jaren dit traject verder uit te breiden.

Onderstaand een greep uit de kunstenaars waar werk van wordt getoond of toestemming om werk te gebruiken.

Eelke Jelles Eelkema; Christoffel Bisschop; Maerten Boelema; Jacob Adriaensz. Backer; Wybrand de Geest; Simon Ydes Keizer; Wigerus Vitringa; Dirk Piebes Sjollema; Ids Wiersma; Lourens Alma Tadema; Willem van Althuis; Pier Pander; Abraham van den Tempel; Christiaan Kuitwaard; Jan Snijder; Alger Mensma; Jopie Huisman; Jacob Sibrandi Mancadan; Margareta de Heer; Pier Feddema; Gerrit Offringa.

Werken of toestemming binnen via:

  • Rijksmuseum, Amsterdam
  • Mauritshuis, Den Haag
  • Hermitage, Petersburg Rusland,
  • Fries museum, Leeuwarden
  • Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
  • Museum Dr8888, Drachten
  • Musée des beaux-arts de Reims
  • Jopie Huisman Museum
  • Erven van kunstenaars
  • Werk rechtstreeks via kunstenaars.

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september kunt U deze kunstpanelen door het centrum van Workum al bewonderen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Stichting Stadsburgerweeshuis Workum en fotografie Rik Denekamp.

Vindt u dit artikel leuk of informatief, deel het!