Kunstroute Workum - het bezoeken waard

Kunstroute Workum

De Kunstkring Workum organiseert jaarlijks de kunstmanifestatie “Kunst in Workum”. De planning is om dit te doen in het eerste weekend van mei. Ook in 2021 afhankelijk van de Corona maatregelen. Tijdens deze route ligt dan overal het nieuwe boekje klaar voor de bezoekers met de deelnemende kunstenaars, ateliers, galeries en musea.

Wij proberen ook ieder jaar weer kunst te plaatsen bij de middenstand, in de etalages en de winkels en bij de horeca. Door het enthousiasme van de winkeliers en horeca is het mogelijk om kunstwerken van de deelnemers en gast-exposanten te presenteren op verschillende plaatsen. De  middenstand is een wezenlijk onderdeel van deze prachtige stad, door hun deelname wordt onze mooie Elfstedenstad als kunst- en cultuurstad extra onder de aandacht gebracht.

Het tweede weekend van september (zaterdag 11 & zondag 12 sept. 2021), tegelijk met Open Monumentendag, wordt de tweede kunstroute Workum “Kunst in Workum” gehouden. Tijdens dit weekend wordt ook het Uitfestival  SWF – Workum 2021 gehouden met als thema “buitenbeentje”

logo's kunstroute september 2021
Kunstroute Workum Open Monumentendagen
kunstroutes Workum
Kunstroute mei 2020, kunstroute 2020

Kunstroute mei 2020 Workum door Coronavirus ook vervallen

Kunstroute mei 2020 door Coronavirus ook vervallen

Ook de kunstroute, gepland in mei 2020, is in Workum “stilletjes” aan ons voorbij gegaan. Het coronavirus heeft, zoals bij heel veel activiteiten, de planning  volledig doen veranderen. Ook voor de kunstinstellingen in Workum dus geen druk weekend. Musea gesloten. Sommige galerieën en ateliers “voorzichtig” geopend met beperking voor het aantal bezoekers of eventueel op afspraak.
De opnamen van Fryslân fan Boppen was voor Henk de Boer aanleiding een kunstwerk te maken en heeft  dit op de Merk tentoongesteld.
Zolang het weer meewerkt, blijft het nog staan. En vanuit de lucht met de drone opnamen mooi te zien.

meer dan welkom

CORONA
Asto it krijst
en it giert mij foarbij
hie ik dan noch de tiid
om dat tsjin dij te sizzen
wat ik altyd nochris sizze woe?

As ik it hie
en do wiest derfan frij
hiesto dan wol de moed
om dat wat nea sein is
noch tsjin mij te sizzen?
Of..

As we beide hjir
trochhinne komme
bliuwt it dan stil
omdat der wer tiid genôch is
om te swijen.

Kunst, kunstenaars en kunstinstellingen Workum

Deelnemers kunstroute mei 2020

  1      Atelier de halve Zwaan  – Dwarsnoard 75
  2     Piets Althuis  – Noard 18  
  3     Jopie Huisman Museum  – Noard 6 
  4     Museum Warkums Erfskip  – Merk 4 
  5     HNK/R Art – Begine 31

  6      Kunst van Petra  – Merk 17
  7      Atelier Siete Koch – Merk 13 (achter pandje 13)
  8      Christien van Aken – Súd 46
  9      Matteke de Vries  – Súd 143
 10      Frans Berkhout  – Vicariswei 28

beeldenstadworkum

Onderstaand het jaarlijkse boekje waar u in ieder geval digitaal even doorheen kunt bladeren. Hierin vindt u alle deelnemers aan Kunstroute mei 2020
Maar we hopen op een herkansing in september. Dan staat het kunstweekend gepland met de kunstmarkt ARTWORKum in combinatie met Open Monumentendagen.

We hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 12 september en/of op zondag 13 september.