header website BSW

‘Behouden vaert, onder zeil op hoop van zegen’,

Op vrijdag 26 april zal om 15.00 uur de opening plaatsvinden van

                                                        ‘Behouden vaert, onder zeil op hoop van zegen’,

de wisselexpositie 2013 van het Museum kerkelijke kunst te Workum. De opening geschiedt door ds. W.B. Beekman, predikant van de PKN gemeenten Molkwerum en Warns en vindt plaats in de St. Werenfriduskerk op het Noard 173 te Workum. Het thema van de expositie is: Religie op hakkeborden en ander scheepssier. Voor deze tentoonstelling in de Pastoor Janning-zaal van het museum werden fraaie topstukken in bruikleen ontvangen uit de collecties van het Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, het Zuiderzeemuseum uit Enkhuzen en de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip. Daarnaast maken de in de pastoor Drenth-zaal opgestelde beelden vervaardigd door de scheepsbouwer en beeldensnijder Nanning Hendrik Bulthuis uit Huizum (Leeuwarden), deel uit van deze expositie. Aansluitend wordt in de kapelaan Abeling-zaal de semi-permanente opstelling gepresenteerd van het uit Exmorra afkomstige Spintol Poppenhuis. Waan u als Gulliver in het land van de Lilliputters van koning Blefescoe.Behouden vaert museum_kerkelijke_kunst_workum

Deel