Informatie Workum de Kunst & Cultuurstad

Informatie
Hier treft U de nodige informatie aan over de Stichting Beeldenstad Workum.
Binnen de huidige gemeente Súdwest Fryslân is de elfsteden stad Workum de Kunst & Cultuur.
Het doel van de stichting is: de positie van de kunst te versterken binnen het culturele aanbod in de Zuidwesthoek van Friesland en in het bijzonder de stad Workum. Wij proberen op allerlei manieren dit in praktijk te brengen, waarbij samenwerking een belangrijk middel is.
  • Stenden Hogeschool                             Project Rework 2011
  • OBS De Pipegaal                                          Project “Community Art”
  • Kunst IN WORKUM                                  Kunstroute / ArtWorkum
  • Wonen Zuidwest Friesland                       Organiseren exposities
  • Kunst-van-Petra                                      Lessen beeldhouwen cliënten GGZ