Informatie Workum de Kunst & Cultuurstad

Hier treft U de nodige informatie aan over de Stichting Beeldenstad Workum.Binnen de huidige gemeente Súdwest Fryslân is de elfsteden stad Workum de Kunst & Cultuur.Het doel van de stichting is: de positie van de kunst te versterken binnen het culturele aanbod in de Zuidwesthoek van Friesland en in het bijzonder de stad Workum. Wij proberen op allerlei manieren dit in praktijk te brengen, waarbij samenwerking een belangrijk middel is.