header website BSW

Simon Ydes Keizer

In de spotlights :  Simon Ydes Keizer

Over Simon Ydes Keizer zelf is niet veel bekend. Maar er is en uitgebreide beschrijving van zijn tegeltableau.

Het linieschip Prins Friso had 50 stukken. Lengte 144 voet, breedte 42 voet. Het schip is gebouwd in 1728/1730 op de werf van de Admiraliteit te Harlingen. Met toestemming van de Admiraliteit van Amsterdam gaf in het voorjaar van 1728 de Engelse scheepstimmerman Thomas Davis te Harlingen advies, hoe met de bouw van het schip moest worden begonnen. Het was namelijk het eerste schip dat na vele jaren weer in Harlingen zou worden gebouwd. Men besloot het advies van Davis op te volgen en vroeg aan Amsterdam, Davis te willen toestaan regelmatig toezicht op de bouw te doen houden en enkele scheepstimmerlieden tijdelijk af te staan. Amsterdam ging hiermee akkoord, op voorwaarde dat Davis bij voorkeur tijdens de gebruikelijke veertiendaagse vakanties met Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de Amsterdamse kermis naar Friesland zou gaan.

Bouw van het schip

De bouw vond plaats in de jaren 1728, 1729 en 1730. Het rondhout werd in Amsterdam gekocht en klaar gemaakt. In september 1730 was het schip afgebouwd. Schipper was in 1744/1746 Lieuwe Hendrikcksz. Prigge, onder meer in auxiliair eskader onder Grave naar Engeland en in de Brits-Nederlandse vloot. In 744 naar Engeland en in 1745 terug in het Vlie. Het schip heeft daarna waarschijnlijk geen dienst mee gedaan. Het is in 1756 geveild. De schilder met de noodnaam HD heeft gewerkt in Harlingen. Hij is bekend vanwege de wolken die op spruitjesplanten lijken. Het tegeltableau is niet opgenomen in de catalogus Schepentegels van Jan Pluis, maar staat wel afgebeeld in de deel VI van de reeks Fries Aardewerk. Zie onderstaande literatuurverwijzing. Literatuur: – Pluis, Jan, Fries Aardewerk Harlingen. Producten 1720-1933, (Leiden 2005), p. 165-169.
Bronvermelding: Friesscheepvaartmuseum ; 

Friese kunstenaars in de spotlights: Simon Ydes Keizer