header website BSW

Pier Feddema

In de spotlights :  Pier Feddema

Pier Feddema (geboren in Anjum, 2 juni 1912 – † 1983 te Balk)

Pier Feddema werd geboren als boerenzoon in Anjum. Op de lagere school in Anjum blonk hij al uit in tekenen. Hij ging naar de Kweekschool in Dokkum en haalde op 19-jarige leeftijd de akte van bekwaamheid als onderwijzer. Hij kon meteen aan de slag als onderwijzer aan de chr. Rehobothschool in Hemrik. In de kost bij bakker Dijkstra in Wijnjewoude leerde hij Tite kennen met wie hij in 1938 trouwde. Na de oorlog verhuisden de Feddema’s naar Groningen waar Pier leraar tekenen aan de “Kleuterkweek” werd. Na korte tijd als leraar tekenen aan de U.L.O. in Balk gewerkt te hebben, verhuisde het gezin naar Drachten waar hij tot aan zijn pensionering in 1977 werkte aan het Ichtus College. Kort daarna gingen Pier en Tite terug naar Balk waar Pier in 1983 op 71-jarige leeftijd overleed.

STICHTING

De stichting is in 2004 in het leven geroepen en heeft als doel om de kunst van Pier Feddema te bewaren maar ook onder de aandacht te blijven brengen. Nadat alle werken geïnventariseerd waren, zijn er vanaf 2005 regelmatig exposities georganiseerd. In de zomer van 2009 is ons bestuurslid Tite Feddema overleden waarna de activiteiten een poos stil kwamen te liggen. Ook moest er een plek worden gezocht voor de collectie en deze is in 2011 ondergebracht bij Museum Dr8888. Intussen is één van de kleindochters toegetreden als lid van de stichting.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat het Fries expressionisme waarvan de groep Yn’e line een goed voorbeeld is met kunstenaars als Pier Feddema, Jan van der Bij en Klaas Koopmans.

Bronvermelding: website pier feddema stichting

Friese kunstenaars in de spotlights: Pier Feddema
Friese kunstenaars in de spotlights: Pier Feddema