Friese Kunstenaars

Panelen Friese kunstenaars verleden tot heden begint vorm te krijgen

Panelen Friese kunstenaars

Er wordt hard gewerkt aan de Panelen Friese kunstenaars om deze zichtbaar te maken in de stad Workum. We willen Friese kunstenaars, waar heel veel werk bij musea in depot ligt, tijdens CH2018 ook tonen aan de vele toeristen die dan ongetwijfeld onze mooie stad komen bezoeken.

Finster op Fryslân (cultuur in beeld) heeft hierover een rapportage gemaakt.

Friese kunstenaars, bekend en onbekend. Straks weet iedereen dat M.C. Escher een geboren Fries is door de geweldige expositie in het Fries Museum. En Alma Tadema is gezien alle publiciteit en de zeer druk bezochte tentoonstelling ook een bekende Fries geworden. Maar er zijn nog veel meer Friese kunstenaars die gezien mogen worden. 

Mede dank zij bijdragen van onderstaande organisaties kunnen wij Friese kunstenaars even in de spotlights zetten.

Mogelijk gemaakt door gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Stichting Stadsburgerweeshuis Workum, Iepen Mienskipsfûns Fryslân.

Het drukwerk wordt verzorgd door Photogifts – Bolsward en de bevestiging door Multi-Las – Dronten.

Nog meer over Friese kunstenaars

Op deze website :

Start van het project

Friese kunstenaars verleden en heden samenbrengen

Vindt u dit artikel leuk of informatief, deel het!