Beeldenstad Workum

Stichting Beeldenstad Workum is gericht op het versterken van de toeristisch-culturele infrastructuur van Workum en haar regio. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met bestaande organisaties en instanties binnen de gemeente Súdwest Fryslân. De stichting werkt vanuit het atelier aan de Merk.

Kunst in Workum

Met de samenwerking tussen Beeldenstad Workum en  Kunst in Workum wordt beoogd het profiel van de stad Workum als de Kunst & Cultuurstad van Fryslân verder te versterken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Kunst, kunstenaars en kunstinstellingen Workum

  1       Atelier de halve Zwaan  – Dwarsnoard 75
  2      Piets Althuis  – Noard 18  
  3      Jopie Huisman Museum  – Noard 6 
  4      Museum Warkums Erfskip  – Merk 4 
  5      HNK/R Art – Begine 31

  6      Kunst van Petra  – Merk 17
  7      Atelier Siete Koch – Merk 13 (achter pandje 13)
  8      Christien van Aken – Súd 46
  9      Matteke de Vries  – Súd 143
 10      Frans Berkhout  – Vicariswei 28

beeldenstadworkum

Friese kunstenaars verleden tot heden

beeldenstadworkum portrait of a woman

Stichting Beeldenstad Workum heeft in het kader van CH2018 een permanente kunstroute gemaakt.

“BuitenMuseum Workum”

met als thema

Friese kunst

Meer informatie