Voorwoord

Welkom in Workum!
Stad van Kunst en Cultuur


Workum is trots op haar cultureel erfgoed en inwoners van de stad voeleneen sterke band met kunst en cultuur. Dit inspirerende thema vormt dan ook de basis van het Masterplan Workum. Zowel bewoners, ondernemers als de toeristische branche willen zich hiermee onderscheiden van de andere tien Friese steden en toeristische trekpleisters in de provincie. Op dit moment heeft Workum onvoldoende en ontoereikende accommodaties om watersporters bij het centrum te kunnen ontvangen. De projecten in het Masterplan moeten hier verandering in brengen. Door het opknappen en verbeteren van verschillende voorzieningen kan Workum in de toekomst onze gewaardeerde bezoekers gastvrij ontvangen. Zo wordt de diepte van de sluisdrempel bij Workum verlaagd zodat de sluis geschikt is voor boten met een diepgang van 1,90 meter. Nog een belangrijk project is het bevaarbaar maken van It Soal. Vanaf de sluis tot aan het IJsselmeer is over een lengte van 2 kilometer de vaargeul verdiept naar 2,80 meter. Ook buiten de vaargeul is het slib verwijderd. De ingrepen zorgen voor een warm welkomstgevoel bij onze toeristen. Het Friese Merenproject wil Fryslân als watersportgebied nog aantrekkelijker maken. Het project is in 2000 gestart en loopt af in 2015. Met het Masterplan Workum wil de gemeente Súdwest- Fryslân en het Friese Merenproject de Friese economie stimuleren. De projecten van het Masterplan maken van Workum een nog mooier decor voor toeristen die de stad van kunst en cultuur willen beleven!
Jannewietske de Vries
Gedeputeerde
Provincie Fryslân
Maarten Offinga
Wethouder
Gemeente Súdwest-Fryslân
Wilt U alles weten klik op Masterplan
Masterplan Workum
welkom kunst projecten info pers nieuws
Art Fair