>
14.00 - 14.20 biblioteek, Begine 52 - Sietse deVries lêst foar út Bak


14.30 - 14.50 Galerie Berger - Tryntsje van der Veer- gedichten en lieten


15.00 - 15-20 Atelier Henk de Boer, De halve zwaan, Trekwei  1 - boekpresintaasje Paul van Dijk


15.30 - 15.50 Galerie Ada Stel, Súd 32 - Ferdinand de Jong mei syn nije boek ‘Lêste trúk’

16.00 - 16.20 Popke Popma oer syn nije thriller yn Koch Pottery

16.30 ôfslutend program yn it Jopie Huismanmuseum : priisútrikking sulveren Twicht en Filmpriis; optreden Mindert Wijnstra oer it Mûzehûs  en muzyk  Frâns Faber

Gids en gasthear tidens de hiele reis is Douwe Kootstra

17.30 - 19.55 Foar wa’t dat wol in
Reis-Aksje menu yn restaurant ‘It pottebakkershûs’, Merk 18
Skriuwkeunst yn Warkum
volg ons op Youtube
Website publishing : CePe produkties Workum
Disclaimer